KARTODIAGRAM

Wg Lecha Ratajskiego (1973): "Specjalnie uwarunkowanym zbiorem diagramów (w szerokim znaczeniu, tzn. właściwych diagramów i wykresów) jest kartodiagram. Warunkiem tym jest umiejscowienie diagramów w pozycji geograficznej, tzn. na mapie we wzajemnych stosunkach położenia. Inaczej mówiąc, kartodiagram jest mapą, na której ilościowa charakterystyka zjawisk i faktów przedstawiona jest za pomocą diagramów. Oczywiście mowa tu jest o zjawiskach i faktach określonych tematem mapy. Podobnie jak w każdej mapie, tak i tutaj będą się ponadto znajdować inne elementy treści mapy, tzw. sytuacyjne, pomagające zorientować się w położeniu diagramów, mianowicie takie, jak siatka kartograficzna, linie brzegowe, rzeki, granice, drogi itp. Dobór wymienionych elementów sytuacyjnych zależy oczywiście od przeznaczenia mapy." 

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Lech Ratajski, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1973, s. 106.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): MAPA TEMATYCZNA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 11 Styczeń, 2016 - 12:02