SYMBOL

Wg Edmunda Leacha (1976) : "Signum jest symbolem, gdy A reprezentuje B i nie zachodzą tu inherentne prymarne relacje między A i B czyli A i B należą do odmiennych kontekstów kulturowych. (...) Gdy korona używana jest jako marka handlowa dla gatunku piwa, to jest to symbol a nie znak. Nie ma tu inherentnych, prymarnych relacji. Korona i piwo pochodzą z różnych kontekstów. (...) W opowieści bibilijnej Wąż w Rajskim Ogrodzie jest symbolem Diabła. Zoologiczny kontekst węża nie ma inherentnej relacji z moralnym kontekstem diabła. (...) przeciwstawienie między inherentnymi relacjami ustanowionymi w oznakach naturalnych i znakach oraz nieinherentnymi relacjami ustanowionymi w symbolach nawiązuje do rozróżnienia między metonimią i metaforą. Podczas gdy metonimia zakłada przyległość, to metafora zależy od stwierdzonego podobieństwa. (...) Symbole standaryzowane, które przenoszą informacje w sferze publicznej, odróżnione są od symboli doraźnych, tj. jednorazowych symboli indywidualnych takich, jakie mogą pojawiać się w snach czy poezji, nieprzekazujących żadnych informacji w trybie publicznym, o ile nie przekłada się ich wraz z dodatkowymi glosami. W ramach obszernej kategorii symboli standaryzowanych odróżniam symbole ikoniczne, gdzie relacja A/B jest rodzajem zaplanowanego podobieństwa (np. modele, mapy, portrety) od skonwencjonalizowanych, ale całkowicie arbitralnych symboli."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Edmund Leach, Kultura i komunikowanie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2010, ss. 20-21.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): OZNAKA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): SYGNAŁ
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 20 Grudzień, 2015 - 15:05