SYGNAŁ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła SYGNAŁ

Wg Edmunda Leacha  (1976): "(...) Relacja A:B zachodzi w sposób mechaniczny i automatyczny. A wyzwala B. Komunikat i nośnik komunikatu są po prostu dwoma aspektami tego samego. Wszystkie zwierzęta łącznie z istotami ludzkimi bezustannie odpowiadają na wielką różnorodność sygnałó. (...) Sygnał odnosi się do każdego mechanizmu automatycznie wyzwalanej reakcji. (...) Dwie najogólniejsze cechy sygnałów zasługują na szczególną uwagę:

1) sygnał jest zawsze częścią sekwencji przyczynowo-skutkowej. Powstaje on najpierw dzięki wcześniejszej przyczynie, a następnie sam jest przyczyną późniejszego skutku;

2) zachodzi zawsze różnica czasowa między sygnałem i jego rezultatem."

 (drobne zmiany red. - BF)

Źródło definicji (papierowe): Edumnd Leach, Kultura i komunikowanie, Warszawa: PWN, 2010, tłum. Michał Buchowski, ss.18, 31.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga