CYKL ŻYCIA

Wg Danuty Dobrowolskiej (1992): "Dla socjologów cykl życia ludzkiego to normalny, społecznie uregulowany przebieg życia z jego typowymi fazami, punktami kulminacyjnymi i kryzysami, to zarazem powtarzanie się podobnych rytmów - w ramach jednak całego życia - u kolejnych pokoleń (...). Coraz większe natomiast opory budzi używanie terminu <cykl życia> na oznaczenie przebiegu życia jednostki, tutaj bowiem czas ma raczej charakter linearny niż cykliczny, a rytmy życia kolejnych pokoleń nie we wszystkich zakresach są do siebie podobne (...)."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Danuta Dobrowolska, Przebieg życia - fazy - wydarzenia, (w:) "Kultura i Społeczeństwo", nr 2, 1992, s.75.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): BIOGRAFIA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 6 Grudzień, 2015 - 11:46