CZAS LINEARNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła CZAS LINEARNY

"Jako czas linearny określić można społeczną strukturę czasu w społeczeństwach uprzemysłowionych. Jej istotną cechą są orientacje przyszłościowe. Rozwój rozumiany jest jako mniej lub bardziej ciągły ruch ku przyszłym celom. Ruch ten można - na przykład za pomocą zegarów - mierzyć i należy go przyśpieszać. Odpowiednie hasła to zwiększenie tempa i postęp. Konceptualizacja czasu życiowego i czasu biograficznego ma tu postać modeli kariery i biografii normalnych oraz planów życiowych. Odpowiada to pewnej formie instytucjonalizacji biegu życia, wyrażającej się w modelu biografii <osobnika ujętego w tryb kariery przewidywalnej i zorganizowanej> (...) Jak to w przekonujący sposób przedstawił Martin Kohli (...), owo przejście <od wzoru przypadkowości zdarzeń życiowych do wzoru dającego się przewidzieć biegu życia> jest rezultatem procesu, który dokonał się w trakcie rozwoju ku nowoczesnosci."

Źródło definicji (papierowe): Hans-Georg Brose, Czas życiowy i czas w życiu, (w:) Jan Włodarek, Marek Ziółkowski, Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa-Poznań: PWN, 1990, ss.298-299.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga