ETAPY ŻYCIA

"Colin Turnbull (1985) wyróżnia poniższe.

Dzieciństwo odznacza się zależnością od innych i szybkim przyswajaniem kategorii kulturowych.

Dorastanie opisywane jest jako okres między dzieciństwem a dorosłością, w którym jednostka osiąga dojrzałość płciową i jest stopniowo przygotowywana do pełnej odpowiedzialności społecznej.

Młodość widziana jest jako okres między dorastaniem a dorosłością, opisywany  głównie jako okres edukacji wyższej. Turnbull sam przyznaje, że nie jest to uniwersalny etap (!- BF).

Dorosłość, czwarty etap (lub w większości społeczeństw trzeci) wydaje się według Turnbulla <nudniejsza> od poprzednich; wypełnia ją odpowiedzialność, praca i rutyna.

Ostatnim etapem jest starość, okres, kiedy, jak pisze Turnbull, mogą się pojawić ograniczenia fizyczne i mentalne, ale kiedy też <serce i dusza> są najbardziej witalne, ponieważ osoby starsze posiadają olbrzymi zasób dośwwiadczenia."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Thomas H. Eriksen, Małe miejsca wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, tłum. Joanna Wołyńska, Oficyna Wyd. Wolumen, 2009, s.147.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): MŁODZIEŻ, Podobne terminy (linki wewnętrzne): BIOGRAFIA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 23 Listopad, 2015 - 15:04