IMPREZA MASOWA

Impreza o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub sportowym skierowana do szerokiej publiczności, organizowana zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Impreza masowa zwykle odbywa się na stadionie, w hali sportowej, centrum kongresowym czy innym dużym obiekcie, a także na otwartej przestrzeni, na wydzielonym i odpowiednio oznaczonym terenie. Organizatorem takich imprez, po otrzymaniu stosownego zezwolenia, może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka nieposiadająca osobowości prawnej.

 Stan na 12.11.2015 r.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Impreza masowa" w Słowniku Pojęć GUS
Podobne terminy (linki wewnętrzne): IMPREZA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): IMPREZA ARTYSTYCZNA LUB ROZRYWKOWA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): IMPREZA CYKLICZNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): IMPREZA W DOMU KULTURY
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 12 Listopad, 2015 - 19:40