IMPREZA CYKLICZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła IMPREZA CYKLICZNA

Impreza cykliczna jest wydarzeniem kulturalnym, powtarzającym się regularnie w określonym przedziale czasowym (np. miesięcznym, rocznym), składającym się z jednej lub większej liczby imprez, połączonych wspólnym tematem. Jeżeli impreza występuje pod jednym tytułem należy policzyć ją jako jedną, natomiast uczestników imprez cyklicznych (...) podajemy łącznie.
Stan na 27.11.2013 r.

GUS nie zdefiniował pojęcia impreza plenerowa.

Stan na 4.11.2011 r.; sprawdzone 27.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): Formularz K-01 GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga