IMPREZA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła IMPREZA

Wydarzenie kulturalne o różnorodnej treści i formie, przeznaczone dla publiczności.

 Stan na 12.11.2015 rok.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Impreza" w Słowniku pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła IMPREZA

1) Wg Leksykonu PWN: " 1) widowisko teatralne, koncert, zawody sportowe, zabawa itp.; 2) dawniej: a) zamiar, zamysł, rzecz przedsięwzięta; b) emblemat, godło, symbol."

2) Wg Uniwersalnego Słownika Języka Polskiego: "[wł. impresa] 1. widowisko, koncert, zabawa, loteria fantowa, zawody sportowe itp. organizowane w celach rozrywkowych, propagandowych lub dochodowych. Impreza teatralna, estradowa, kulturalna, handlowa. (...) 2. pot. a) przedsięwzięcie, zamiar, zamysł podjęcia jakichś działań; czynność przedsięwzięta: wyprawa na Mount Everest jest ryzykowną imprezą. b) zabawa, przyjęcie, spotkanie towarzyskie. (...)".

Źródło definicji (papierowe): 1) Leksykon PWN, Warszawa:PWN, 1972, s.441., Źródło definicji (papierowe): 2) Stanisław Dubisz (red.), Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2003, s.1202.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła IMPREZA

Impreza -  to spotkanie ludzi, które ma na celu celebrację jakiegoś wydarzenia lub zabawę. Zazwyczaj towarzyszy temu jedzenie i picie, czasami również muzyka i taniec. Niektóre imprezy są organizowane aby uhonorować jakąś osobę, dzień lub konkretne wydarzenie. Taki typ imprez  nazywa się również celebracjami lub upamiętnieniami. Imprezy mogą być prywatne lub publiczne. Podczas prywatnych imprez, gospodarz zajmuje się ich organizacją i wyborem gości. Natomiast imprezy publiczne obchodzi się zazwyczaj w pubach i barach lub innych miejscach przeznaczonych do tego celu. W obydwu przypadkach można poprosić o uiszczenie opłaty w zamian za możliwość udziału w imprezie. więcej

Stan na 12.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Impreza" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Zalewska