TEREN

1) Leksykon PWN (1972):

1) Część powierzchni ziemi wraz z jej rzeźbą i pokryciem; obszar, okolica; przenośnie pole działania, dziedzina. 2) miejsce, obszar przeznaczone albo użytkowane dla jakichś celów, potrzeb; 3) obszar objęty sferą działania jakiejś placówki, władzy, jakiegoś ośrodka i tym podobne, leżący poza ich siedzibą.

2) Słownik Poprawnej Polszczyzny PWN (1973):

"1. <część powierzchni ziemi; miejsce występowania, zasięgu, odbywania się czegoś; obszar> (...) 2. potocznie <ośrodki prowincjonalne w stosunku do władz, ośrodków centralnych>".

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 1) Leksykon PWN, Warszawa: PWN, 1972, s.1183. , Źródło definicji (papierowe): 2) Witold Doroszewski (red.), Słownik poprawnej Polszczyzny PWN, Warszawa: PWN, 1973, s.780.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): BADANIA TERENOWE W ANTROPOLOGII
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 26 Październik, 2015 - 14:12