TYPOLOGIA

Typologia (gr. týpos – uderzenie, odbicie, obraz, posąg, forma, model; gr. týptein – uderzać) – nauka o typach oraz zabieg systematyzujący polegający na:

  • wyróżnianiu w obrębie danego zbioru przedmiotów jednego lub więcej typów,
  • porównywaniu (badaniu porównawczym) poszczególnych przedmiotów z przedmiotem (zespołem cech) obranym jako typ w zakresie różnych nauk,
  • grupowaniu, porządkowaniu i podziale tychże przedmiotów według ustalonych typów (tzw. uporządkowanie logiczne).

Cele typologii[edytuj | edytuj kod]

  • systematyzacja zbiorów przedmiotów lub zjawisk należących do zakresu odpowiedniej nauki
  • opis szeregujący rozpatrywanego zbioru przedmiotów
  • wypracowanie, usystematyzowanie i sprecyzowanie aparatury pojęciowej w danym zakresie charakterystycznej dla konkretnej nauki

Różnica między typologią a klasyfikacją[edytuj | edytuj kod]

W odróżnieniu od klasyfikacji typologia nie musi być wyczerpująca, czy też rozłączna. Często wyróżnienie tylko jednego typu jest wystarczające i przydatne jako narzędzie typologiczne. więcej

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Typologia" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne): PODZIAŁ LOGICZNY, Podobne terminy (linki wewnętrzne): KLASYFIKACJA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 10 Lipiec, 2015 - 11:03