KLASYFIKACJA

1) Wg Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN (1965): "Klasyfikacja [od łacińskiego classis 'oddział', facere 'czynić']: 1) potocznie Systematyczny podział przedmiotów lub zjawisk na klasy, działy i poddziały różnych stopni, dokonywany wg określonej zasady, 2) logika Wielostopniowy → logiczny podział. Klasyfikacja n-poziomowa danej klasy przedmiotów K jest to zespół podziałów logicznych obejmujący: jakiś logiczny podział klasy K (człony tego podziału tworzą pierwszy poziom klasyfikacji), podziały członów pierwszego poziomu (dla każdego po jednym podziale), tworzące drugi poziom klasyfikacji oraz dalsze podziały owych członów drugiego poziomu itd. aż do n-tego poziomu. Klasyfikacja jest adekwatna, jeśli każdy jej podział składowy jest adekwatny. Klasyfikacja formalna to klasyfikacja, której każdy podział składowy jest podziałem dychotomicznym lub skrzyżowaniem dwóch lub więcej podziałów dychotomicznych. Podanie takiej klasyfikacji, a także stwierdzenie jej adekwatności nie wymaga empirycznej znajomości dziedziny klasyfikowanej. Klasyfikacja rzeczowa danej dziedziny przedmiotów to klasyfikacja zakładająca mniejszą lub większą empiryczną znajomość tej dziedziny. Rozróżnia się też klasyfikację naturalną i sztuczną, chociaż rozróżnienie to nie jest ostre i bywa rozmaicie rozumiane. Zwykle klasyfikacją pewnej klasy przedmiotów nazywa się naturalną z danego punktu widzenia, jeśli w każdym członie podziału grupuje (ona - BF) przedmioty, pod wieloma ważnymi z tego punktu widzenia względami, bardziej podobne do siebie niż do przedmiotów należących do innych członów podziału na tym samym poziomie. Natomiast klasyfikacją sztuczną nazywa się taką klasyfikację, przy której do jednego członu podziału trafiają przedmioty podobne tylko pod jednym jakimś względem, a pod wieloma innymi niepodobne do siebie. (...) klasyfikacja sztuczna jest często bardzo przydatna, gdy idzie o szeregowanie przedmiotów, klasyfikacja naturalna zaś - gdy idzie o → opis naukowy (w najszerszym znaczeniu). Zagadnienie kryteriów klasyfikacji naturalnej jest jednym z podstawowych problemów teorii i metodologii poszczególnych nauk empirycznych.(...)".

(drobne zmiany red. - BF)

2) Wg Małej Encyklopedii Logiki (1970): "Klasyfikacja (...) (1) Podział logiczny (wszelki). (2) Podział logiczny rozgałęziony, to jest taki, że każdy z członów otrzymanych w wyniku pierwszego podziału podlega dalszemu podziałowi, a te są, ewentualnie znów dzielone, itd."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 1) Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa: PWN, 1965, t. 5, s.633., Źródło definicji (papierowe): 2) Witold Marciszewski (red.), Mała Encyklopedia Logiki, Wyd. Ossolineum, 1970, s.103.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): KLASA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): PODZIAŁ LOGICZNY
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 10 Lipiec, 2015 - 10:56