WSKAŹNIK

Wg Huberta M. Blalocka (1977): "Istnieją też badacze wprowadzający w miejsce definicji operacyjnej pojęcie wskaźnik (podkreśl. - BF). Sugeruje ono  z kolei, że stosowana procedura pomiaru prowadzi do znalezienia mniej lub bardziej niedoskonałego wskaźnika zmiennej bezpośrednio niemierzalnej. Według tego poglądu istnieje więc ukryta zmienna i jej wskaźnik. (...) Można postawić pytanie, czy istnieje czysto logiczna metoda wiązania obu rodzajów definicji (teoretycznych i operacyjnych - przyp. BF), lub czy istnieje logiczny sposób określania, że dana definicja operacyjna (lub wskaźnik) <naprawdę> mierzą pojęcia teoretyczne lub ukrytą zmienną. Odpowiedź na oba te pytania jest chyba przecząca".

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Hubert M. Blalock, Statystyka dla socjologów, Warszawa: PWN, 1977, s. 21.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): DEFINICJA OPERACYJNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ZMIENNA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 25 Maj, 2014 - 23:01