DEFINICJA OPERACYJNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła DEFINICJA OPERACYJNA

Wg Witolda Marciszewskiego (1970): "Definicja należy do operacyjnych, gdy sens definiowanego terminu, czyli definiowane pojęcie określa się przez podanie czynności (operacji) prowadzących do utworzenia owego pojęcia. (...) 1. definiowany termin ma sens tylko w tej dziedzinie, w której odpowiednie operacje są wykonalne (...) 2. skoro na znaczenie terminu składa się opis operacji pomiarowych, to terminy zdefiniowane przy pomocy różnych operacji różnią się między sobą znaczeniem. (...) Pojęcie definicji operacyjnej zostało w toku używania rozciągnięte również na te definicje, w których zamiast czynności pomiarowej opisuje się innego rodzaju operacje wykonywane przez obserwatora."

Źródło definicji (papierowe): Witold Marciszewski (red.), Mała Encyklopedia Logiki, Ossolineum, 1970, s. 40.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła DEFINICJA OPERACYJNA

"(operational definition) konkretna i szczegółowa definicja jakiegoś pojęcia, sformułowana w kategoriach działań (operacji), pozwalających na zaklasyfikowanie danej obserwacji. Definicją operacyjną <uzyskania oceny bardzo dobrej z egzaminu> może być <udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90% pytań.>" .

Źródło definicji (papierowe): E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN, 2003, s.625.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga