GRUPA SPOŁECZNA

Wg Stefana Nowaka (1970): " A oto  niektóre ważniejsze cechy definicyjne grup społecznych:

1) względnie trwala łączność przestrzenna, bądź przynajmniej systematyczne kontakty przestrzenne i towarzyszące im kontakty społeczne;

2) poczucie więzi, wspólnoty w ramach pewnej zbiorowości i poczucie odrębności wobec ludzi, znajdujących się na zewnątrz tej zbiorowości;

3) wzajemne zależności, a zwłaszcza podział czynności i współpraca w ramach pewnego zbiorowego zachowania;

4) podobieństwo ważnych cech społecznych o charakterze absolutnym, a w szczególności podobieństwo cech kultury, uznawanie wspólnych wzorów wartości;

5) podobieństwo ważnych cech społecznych o charakterze relatywnym, a w szczególności zajmowanie podobnej pozycji w ramach podziału dóbr ekonomicznych, drabiny władzy, hierarchii prestiżu.

Niekiedy terminowi <grupa> nadawano ogólniejsze znaczenie, nazywając grupą każdy zbiór ludzi zasługujący na wyodrębnienie i łączne traktowanie w analizie socjologicznej."

 (drobne zmiany interpunkcyjne - BF)

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Stefan Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Warszawa: PWN, 1970, ss. 41-42.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): NEOTRYBALIZM, Podobne terminy (linki wewnętrzne): SPOŁECZEŃSTWO, Podobne terminy (linki wewnętrzne): WARSTWA SPOŁECZNA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 5 Styczeń, 2020 - 11:51