KORELACJA

Rodzaj zależności stochastycznej między parą cech statystycznych, przy czym cechy te mogą być zarówno mierzalne jak i niemierzalne.

 Stan na 15.05.2014 r.

Zależność korelacyjna

Szczególny przypadek zależności stochastycznej, który charakteryzuje się tym, że określonym wartościom jednej zmiennej  (zmiennej niezależnej, objaśniającej) odpowiadają ściśle określone warunkowe średnie drugiej zmiennej  (zmiennej zależnej, objaśnianej).

Stan na 18.05.2014 r.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Korelacja" w Słowniku Pojęć GUS, Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Zależność korelacyjna" w Słowniku Pojęć GUS
Podobne terminy (linki wewnętrzne): CECHA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ZMIENNA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 18 Maj, 2014 - 12:58