GIMNAZJUM

Szkoła kształcąca młodzież w cyklu trzyletnim (w wieku 13-16). Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa. Warunkiem formalnym przyjęcia do gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej. W ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin zewnętrzny. Pozytywny wynik tego egzaminu daje możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

 Stan na 9.05.2014 r.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Gimnazjum" w Słowniku Pojęć GUS
Podobne terminy (linki wewnętrzne): SZKOŁA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): MŁODZIEŻ
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 10 Maj, 2014 - 13:49