SZKOŁA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła SZKOŁA

Jednostka edukacyjna powołana - na podstawie aktu założycielskiego lub wpisu do ewidencji - przez organ administracji rządowej, jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną lub fizyczną na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. Szkoła prowadzi kształcenie określonego rodzaju i na określonym poziomie, posiada statut, nadany przez organ lub osobę prowadzącą szkołę, określający m.in. jej nazwę, typ, organ prowadzący oraz organizację wewnętrzną. Szkoły i placówki mogą być publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne, zaś placówki (w tym przedszkola) - publiczne i niepubliczne.

 Stan na 28.12.2013 r. (konstrukcja logiczna oryginalna - BF)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Szkoła" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła SZKOŁA

Szkoła - instytucja, której jest celem kształcenie młodzieży; jej budynek; jej uczniowie i personel; kierunek, metoda w nauce, sztuce, sporcie; grupa poetów, pisarzy, artystów, uczonych związanych wspólnotą metody, przedmiotu, albo pochodzenia; podręcznik do nauki śpiewu, albo gry na instrumencie; z łacińskiego schola. (...) 

Źródło definicji (papierowe): Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, ss. 1138-1139.
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak