MAPY MENTALNE

Barbara Fatyga wraz z zespołem używa  techniki "Mapa mojego świata" Antoniny Guryckiej w badaniach młodzieży na dwa sposoby:

1) dając  badanym do wykonania  mapę - wg wskazówek metodologicznych Guryckiej;

2)  jako techniki wizualizacyjnej umożliwiającej  rekonstrukcję świata przedstawionego w wywiadach narracyjnych. Ta odmiana  jest tak daleko idącą modyfikacją pierwotnego pomysłu, iż nadana jej została odrębna nazwa. Jest to technika "Mapy ICH świata". Zwykle w takim wypadku wykonuje się kilka map - np.:

a) mapę świata społecznego badanej osoby (dziś możnaby było nazwać ją rekonstrukcją sieci społecznej  lub kapitału społecznego);  jej zaletą - przy starannym wykonaniu badania jest kompletność uzyskanej sieci;   

b) mapę obiektów światopoglądowych (np. wartości).

W zależności od  potrzeb badacza można sobie wyobrazić także inne mapy, np.: mapę emocji, mapę podróży, mapę obiektów materialnych istotnych dla danej osoby itd., itp. W analogiczny sposób techniki "Mapa ich Świata" można używać do badania zawartości światów przedstawionych w przekazach literackich czy ikonicznych.

Warto przy okazji zwrócić uwagę, że wada tej techniki  często wskazywana przez innych badaczy, polegająca na  nie uwzględnianiu wymiaru czasu przy  konstruowaniu i rekonstruowaniu map mentalnych jest łatwa do usunięcia poprzez wskazówkę w instrukcji do  legendy by zaznaczać orientację temporalną danego obiektu osobnym symbolem - np.: kolorem różowym oznaczać przeszłość; szarym - teraźniejszość, a zielonym - przyszłość; idąc tym tropem można bardzo finezyjnie wskazywać usytuowanie temporalne danego obiektu na mapie mentalnej. Ponadto nie ma żadnego powodu by używać tej techniki wyłącznie w badaniu jednostek -  bywa ona w obu wskazanych wariantach  (tworzącym i odtworzeniowym) dobrym narzędziem do odkrywania np. sieci społecznych czy światopoglądów zbiorowych - rodziny, grupy przyjacielskiej, klasy szkolnej itd.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, Definicja autorska dla OŻK-SB, 2014 r.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): SIEĆ SPOŁECZNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): GENOGRAM, Podobne terminy (linki wewnętrzne): KAPITAŁ SPOŁECZNY
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 1 Listopad, 2016 - 15:57