SIEĆ SPOŁECZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła SIEĆ SPOŁECZNA

Sieć społeczna - to struktura społeczna złożona z węzłów, które są indywidualnymi elementami organizacji. Węzły z kolei połączone są poprzez różne rodzaje powiązań - od przypadkowych spotkań do bliskich relacji rodzinnych. Termin użyty pierwszy raz w 1954 r. przez Johna A. Barnesa (Class and Committees in a Norwegian Island Parish, "Human Relations").

 Stan na 2.05.2014 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Sieć społeczna" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła SIEĆ SPOŁECZNA

John Urry  (2003): "Są trzy główne typy wiązek sieci. Po pierwsze, istnieją sieci liniowe lub łańcuchowe, o wielu węzłach ułożonych w mniej lub bardziej linearny sposób. Wzdłuż takich znajdujących się w pewnych odstępach od siebie węzłów od jednego do drugiego przekazywane są wiadomości lub też toczą się relacje międzyludzkie. Niektóre sieci przyjacielskie lub związane z pracą są zazwyczaj linearne, ze stosunkowo niewieloma połączeniami wychodzącymi poza linię prostą (...). Po drugie, istnieją sieci gwiaździste lub zorganizowane wokół centralnego ośrodka, w których ważne relacje przechodzą przez centralny ośrodek lub bardzo niewielką ich liczbę. W tym wypadku wysoko cenione jest znajdowanie się w pobliżu centrum. Przykładem mogłaby być branża usług finansowych, w której giełdy w Londynie, Nowym Jorku oraz Tokio stanowią trzy takie centralne ośrodki, przez które w nieproporcjonalnie dużym stopniu przepływają wiadomości i relacje międzyludzkie (...). Bywają także sieci rodzinne uformowane na kształt gwiazdy, w których męska lub kobieca głowa rodu występuje w <roli głównej> lub w roli <zwycięzcy, który bierze wszystko> (...). Po trzecie istnieją sieci wielokanałowe lub rozproszone, w których komunikacja odbywa się równocześnie mniej więcej we wszystkich kierunkach (...) Przykładem mogłyby być tutaj relacje sieciowe pomiędzy osobami pracującymi w branży kultury w centrum Londynu (...)."

Źródło definicji (papierowe): John Urry, Sieci społeczne, podróże i rozmowy, (w:) Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Kraków: Wyd. Znak, 2008, s.266.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga