ENKULTURACJA

Tarzycjusz Buliński, Melville Herskovits (2002, 1956): "Enkulturacja - miano to rezerwuję do łącznego określania socjalizacji i wychowania. Wyrażenia synonimiczne to <wdrażanie do uczestnictwa w kulturze>, <wdrażanie w kulturę> oraz <wprowadzanie w kulturę>. Termin enkulturacja nie jest nowy. Został ukuty przez Ernesta A. Haggarda, natomiast do antropologicznej literatury wprowadził go Melville Herskovits, wedle którego stanowią ją <te aspekty doświadczenia uczenia się, które wyodrębniają człowieka spośród innych stworzeń, a za pomocą których osiąga on, zarówno w początkowym, jak i późniejszym okresie życia, kompetencję w swojej kulturze.> [Melville Herskovits, Man and His Works, New York, 1956, s.39 (...)]. Odnosi się więc ona u niego do całego życia jednostki."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Tarzycjusz Buliński, Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: studium antropologiczne, Poznań: Wyd. UAM, s.15.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): SOCJALIZACJA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): WYCHOWANIE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): KOMPETENCJE KULTUROWE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 30 Kwiecień, 2014 - 12:50