WYCHOWANIE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła WYCHOWANIE

Tarzycjusz Buliński  (2002): "Wychowanie - to nauczanie oraz uczenie się kultury, które jest przedmiotem refleksji jego uczestników. Istotne jest tutaj świadome oddziaływanie na osobę wychowanka poprzez podawanie słownych nakazów i zakazów określających wychowawczy ideał oraz uzasadnienie jego wartości. Przy czym słowo nauczanie będzie tu oznaczało wywoływanie zmian w organizacji wiedzy oraz zachowaniu jednego człowieka (wychowanka), powodowane przez świadome działania drugiego człowieka (wychowawcy). Możliwe jest także samowychowanie, a więc traktowanie samego siebie jako wychowanka."

Źródło definicji (papierowe): Tarzycjusz Buliński, Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: studium antropologiczne, Poznań: Wyd. UAM, s.15.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga