INTERTEKSTUALNOŚĆ

"Intertekstualność mówi o tym, że wszystkie teksty są powiązane z innymi tekstami, zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości. Takie powiązania można ustalić na różne sposoby: przez ciągłe odwoływanie się do danego tematu lub głównych aktorów sytuacji, przez odwoływanie się do tych samych wydarzeń lub przenoszenie głównych argumentów z jednego tekstu do drugiego."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Ruth Wodak, Wstęp: badania nad dyskursem, (w:) Ruth Wodak, Michał Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa: Oficyna Wyd. Łośgraf, 2011, s.13.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 6 luty, 2014 - 17:14