PRZESTRZEŃ MENTALNA

Wg Gillesa Fauconniera i Marca Turnera (2002): "Przestrzenie mentalne są niewielkimi pakietami pojęciowymi konstruowanymi podczas myślenia i mówienia dla celów doraźnego rozumienia i działania. Są one bardzo niekompletnymi zbiorami, zawierającymi różne elementy, strukturyzowanymi za pomocą ram i modeli kognitywnych."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Gilles Fauconnier, Marc Turner, The Way We Think. conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities, New York: Basic Books, 2002, s.102.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): PRZESTRZEŃ, Podobne terminy (linki wewnętrzne): RAMA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 27 Marzec, 2020 - 10:39