EKUMENA

Wg Ulfa Hannerza (1996), 2006: "W naszych czasach odpowiednik starogreckiej ekumeny jest zarówno większy, w znaczeniu obejmowania większej całości, jak i mniejszy, w bardziej metaforycznym znaczeniu silniejszych związków i większej dostępności. Ale jak twierdził [Alfred L.] Kroeber (...), ekumena <pozostaje wygodnym określeniem dla przeplatającego się zbioru zdarzeń i produktów, które są równie istotne dla historyka kultury, jak i dla antropologa teoretyka.>Dlatego też globalna ekumena to termin, który ja - a wraz ze mną kilka innych osób - wybieram, nawiązując do współzależności w świecie, za sprawą interakcji, wymiany i związanego z nimi rozwoju, wpływającej zwłaszcza na organizację kultury."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Ulf Hannerz, Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, Kraków: Wyd. UJ, 2006, s. 19.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): CYWILIZACJA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): GLOBALIZACJA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 23 Marzec, 2020 - 18:49