CYWILIZACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła CYWILIZACJA

Cywilizacja – poziom rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym, który charakteryzuje się określonym poziomem kultury materialnej, stopniem opanowania środowiska naturalnego i nagromadzenieminstytucji społecznych. Stanowi ona najwyższy poziom organizacji społeczeństw, z którymi jednostki identyfikują się. W skład cywilizacji wchodzą mniejsze jednostki np.: narodywspólnoty pierwotne czy inne zbiorowości.

Za przejawy cywilizacji uznaje się:

Definicja samej cywilizacji, czy też określenie liczby cywilizacji, które istniały, bądź istnieją obecnie, jest sporna.więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Cywilizacja" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła CYWILIZACJA

Wg Stefana Morawskiego (1999): " Cywlizację odróżnia od kultury to, że:

I - ta druga jest źródłem i siedliskiem wartości, że ona określa, co i jakiej klasy jest dobrem, pierwsza zaś te dobra ucieleśnia i konkretyzuje;

II - obie są obiektywnie dane, ale druga właśnie ze względu na wartościorodność przynależy do świadomości (i jej pułapu najwyższego to znaczy samowiedzy), podczas gdy pierwsza stanowi szkielet strukturalno-instytucjonalny, przejawia się w rzeczach, zdarzeniach, interakcjach między nimi a ludźmi oraz w relacjach międzyludzkich; ontologia ich jest wspólna, ale stanowią dwa jej wzajem podtrzymujące się i nakładające się na siebie aspekty;

III - pierwsza jest właściwie zależna od drugiej, realizuje bowiem to, co ta zakłada i o co ubiega się; wydaje się tylko na pierwszy rzut oka, iż jest odwrotnie, to znaczy, że zależność jest jednokierunkowa, czyli że cywilizacja powołuje do życia kulturę, ale to przecież wartości, normy i ideały współokreślają losy ludzkie;

IV - obie są dynamiczne, ulegają naciskowi tego, co odziedziczone (ale cywilizacja w mniejszej mierze), poddają się nieuniknionym wpływom obcych wzorców (ale cywilizacja szybciej i chętniej), naznaczone są konfliktem między siłami w danym okresie przeważającymi a nowo zrodzonymi (te niesłusznie nazywa się kontrcywilizacją czy kontrkulturą, podczas gdy sprawa polega na konkurencyjnych priorytetach), ale konflikt ów dosadniej i głębiej daje o sobie znać w dziedzinie wartości właśnie."

Źródło definicji (papierowe): Stefan Morawski, Niewdzięczne rysowanie mapy...O postmodernie(izmie) i kryzysie kultury, Toruń: Wyd. UMK, 1999, ss. 278-279.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła CYWILIZACJA

  • "Cywilizacja rozwija się przez wzrost liczby operacji, które możemy wykonywać bez myślenia o nich". (Autor: Alfred North Whitehead)
  • "Prywatność to jeden z największych wynalazków cywilizacji. Mamy prawo do swoich tajemnic. Do swoich klęsk i bólów, nie tylko sukcesów. Mamy prawo do swej bylejakości. Mamy prawo coś zawalić, mamy prawo do niezgody obywatelskiej. Mamy prawo czytać <niemoralne> książki. Mamy prawo zapalić w swoim domu papierosa." (Autor: Zbigniew Mikołejko)
  • "Być może wszyscy żyjemy na śmietniku obcej cywilizacji." (Autor: Adam Wiśniewski-Snerg)
  Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Cywilizacja" w Wikicytaty
  Podobne terminy (linki wewnętrzne):
  Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga