INTERPRETANT

Wg Michela Riffaterre (1980):  [chodzi o] "ukrytą obecność systemu znaków, które zapośredniczają odniesienie tekstu do swojego intertekstu. Te pośredniczące systemy są także intertekstami, ale ich funkcja jest specjalna: zachowują się jak interpretanty."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Michel Riffaterre, La trace de l'intertexte, (w:) "La Pensee", 1980, octobre, s. 9.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): TEKST, Podobne terminy (linki wewnętrzne): INTERTEKST
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 30 Styczeń, 2020 - 10:36