GUST (SMAK)

Wg Pierre'a Bourdieu (1979), 2005: "Gust - skłonność i zdolność przyswajania sobie (materialnego i/lub symbolicznego) określonej klasy obiektów lub sklasyfikowanych i klasyfikujących praktyk - jest formułą generatywną leżącą u podstaw stylu życia, zunifikowanego zbioru różnicujących preferencji. (...) Tak więc gust jest praktycznym operatorem przemiany rzeczy w znaki odrębne i dystynktywne (...) Prawdziwą zasadą różnic widocznych w dziedzinie konsumpcji, a także w  wielu innych obszarach jest opozycja pomiędzy smakiem z luksusu (lub smakiem wolności) a smakiem zrodzonym z konieczności. Pierwszy cechuje jednostki, które są wytworem materialnych warunków życia  określonych przez uniezależnienie  od ograniczeń materialnych, przez wolność bądź, jak się niekiedy mówi, łatwość, jaką zapewnia posiadanie kapitału. Drugi wyraża, samym swoim dopasowaniem, potrzeby, których jest wytworem."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Pierre Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa: Scholar, 2005, s.220, 221.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): STYL ŻYCIA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): HABITUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 6 Styczeń, 2020 - 12:14