HABITUS

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła HABITUS

1) Pierre Bourdieu: "Jest (...) społecznie wytworzonym systemem dyspozycji ustrukturowanych i strukturujących, nabytym w trakcie praktyki i trwale nakierowanym na funkcje praktyczne" 

2) Pierre Bourdieu: "Schematy habitusu, stanowiąc pierwotne formy klasyfikowania, zawdzięczają  skuteczność temu, że funkcjonują pod poziomem świadomości i dyskursu, a zatem poza zasięgiem weryfikacji i kontroli. Nadając praktyczny kierunek praktykom kryją  to,  co określilibyśmy niesłusznie mianem wartości, w najbardziej automatycznych gestach lub w nic nie znaczących z pozoru technikach ciała, jak obrót ręki czy sposób chodzenia, siadania i wycierania nosa, sposobach poruszania ustami przy jedzeniu i mówieniu - właśnie wtedy angażowane są najbardziej fundamentalne zasady konstruowania i wartościowania świata społecznego [...]".*

*zestawione  tłumaczenia  z obu adresów bibliograficznych

3)  Arjun Appadurai:  "(...) Choć idea habitusu Bourdieu zachowuje częściowo swą ważność, to nacisk powinien padać na ideę improwizacji. (...) W globalnych warunkach określających układy życiowe zaszła zasadnicza zmiana. Ujmując rzecz prosto można powiedzieć, że gdzie raz improwizacja zdołała się wyrwać spod władzy lodowatych nurtów habitusu, habitus musi mozolnie zabiegać o wzmocnienie swej pozycji wobec układów życiowych podlegających nieustannym zmianom."

Źródło definicji (papierowe): 1) Pierre Bourdieu, Loïc J.D.Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa:Nomos, 2001, s.107. , Źródło definicji (papierowe): 2) Pierre Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa: Scholar, 2005, s.572. 2a) Małgorzata Jacyno, Iluzje Codzienności, Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 1997, s.95., Źródło definicji (papierowe): 3) Arjun Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, tłum. Zbigniew Pucek, Kraków: Universitas, (1996) 2005, ss.86-87.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga