SPOSÓB ŻYCIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła SPOSÓB ŻYCIA

Wg Maxa Webera (1922, 2002): "Jeśli próbowalibyśmy ustalić generalnie, jakie to różnice są <etniczne>, abstrahując przy tym od wspólnoty języka, wcale nie zawsze pokrywającej się z obiektywną lub subiektywnie uznawaną więzią krwi, oraz, także niezależnej od niej, wspólności wiary religijnej, a tymczasem również od oddziaływania wspólnych czysto politycznych losów i pamięci o nich, przynajmniej z obiektywnego punktu widzenia nie mającego nic wspólnego z więzią krwi, to okazałoby się, że są to, z jednej strony, (...) rzucające się w oczy, estetyczne różnice zewnętrznego habitusu, a z drugiej strony, i równie jak one ważne, wyraźne różnice powszedniego sposobu życia. I to,skoro podstawą <etnicznego> podziału jest zawsze uchwytna drastyczna odmienność, dotyczące takich spraw, których społeczne znaczenie mogłoby się wydawać poza tym znikome. (...) Oprócz rzeczywiście znacznych różnic ekonomicznego sposobu życia, we wszystkich epokach w wykształcaniu się wiary w pokrewieństwo etniczne istotną rolę odgrywały różnice zewnętrznego wizerunku: odmienność typowego stroju, typowego domu, sposobu odżywiania, utartego podziału pracy między płciami, oraz między wolnymi i niewolnymi, a więc wszystkie takie sprawy, w przypadku których pojawia się pytanie, co jest <stosowne>, a zwłaszcza wiążące się z poczuciem honoru i godności jednostki."

Źródło definicji (papierowe): Max Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa: Wyd. naukowe PWN, 2002, ss. 310-311.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga