WYKSZTAŁCENIE

Fryderyk Paulsen (1889?): "Istota wykształcenia polega właśnie na takim urabianiu wewnętrznego człowieka, które czyniąc go samodzielnym i dojrzałym, umożliwia mu zarazem swobodny i czynny udział w duchowo-moralnym życiu swego społeczeństwa."

Pierre Bourdieu (1979): "W milcząco akceptowanej definicji wykształcenia szkolnego, formalnie gwarantującego pewną umiejętność (tak jak tytuł inżyniera), zawiera się zatem fakt, że realnie gwarantuje ono posiadanie <kultury ogólnej>, tym rozleglejszej, im bardziej wykształcenie jest prestiżowe. (...) I odwrotnie - w wykształceniu tkwi także fakt, że nie można wymagać żadnej realnej gwarancji tego, co gwarantuje ono formalnie i realnie, lub, jak kto woli, gwarancji stopnia, w jakim gwarantuje ono to, co gwarantuje." (podkreśl. - BF)

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Pierre Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa: Wyd. naukowe Scholar, 2005, s.35.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): EDUKACJA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): PRZEMOC SYMBOLICZNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): KAPITAŁ SZKOLNY
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 7 Październik, 2018 - 11:21