KAPITAŁ SZKOLNY

Nazwa definicji: 
KAPITAŁ SZKOLNY
Treść wpisu: 

Pierre Bourdieu (1979): "Ten kapitał stanowi bowiem gwarantowany produkt skumulowanych skutków kulturowej spóścizny przekazywanej przez rodzinę oraz kulturowego rozpowszechniania wiedzy przez szkołę (skuteczność tego ostatniego zależy od wartości kulturowego kapitału bezpośrednio odziedziczonego po rodzinie)."

Rodzaj słownika: 
Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Pierre Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, 2005, s.32.
Dodane przez: 
Węzeł centralny