PRZESTRZEŃ

Przestrzeń (obok czasu) to podstawowa kategoria sytuująca konkretne elementy żywej kultury i wyznaczająca jej kształt jako całości, a w szczególności charakteryzująca sytuacje i praktyki kulturalne. Można ją definiować ze względu na następujące stopniowalne aspekty:

- realność wyznaczającą rozmaite przestrzenie fizycznie istniejące i wyobrażone;

- rozległość wyznaczającą przestrzenie nieograniczone, ograniczone umownie (np. linią horyzontu) czy możliwościami percepcyjnymi (np. linią widnokręgu) i ograniczone (zamknięte) naturalnie (np. jaskinia) lub sztucznie (np. mieszkanie);

- wypełnienie wyznaczające przestrzenie znaczące subiektywnie puste (zwykle należące do kategorii oswojonej natury) oraz znaczące dzięki umieszczonym w niej obiektom czy dziejącym się w niej zachowaniom (zwykle kulturowe);

- dostępność wyznaczającą przestrzenie dostępne  lub niedostępne bądź fizycznie, bądź mentalnie;

- funkcje wyznaczają wyspecjalizowane przestrzenie, w których ludzie realizują swoje cele zbiorowe i indywidualne, a zatem także ważne i nieważne dla nich.

Każda konkretna przestrzeń może być opisana jako wielowymiarowa aksjosemiotyczna matryca (struktura) wymienionych aspektów. Warto zauważyć, za Georgiem Lakoffem i Markiem Johnsonem, że pojęcie przestrzeni  ze względu na swoją  pierwotną podstawę doświadczeniową ma wielki, historycznie ugruntowany w języku i stale odnawiany potencjał metaforyczny.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik TEORII ŻYWEJ KULTURY
Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, autorska definicja przestrzeni dla WSK OŻK-SB, 2018.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): PRAKTYKI KULTURALNE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): METAFORA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): CZAS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 19 Marzec, 2018 - 11:03