CZAS

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła CZAS

Czas – skalarna wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie to było również przedmiotem rozważań filozoficznych.

Czas może być rozumiany jako:

  • chwila, punkt czasowy

  • odcinek czasu

  • trwanie

  • zbiór wszystkich punktów i okresów czasowych

czwarta współrzędna czasoprzestrzeni w teorii względności więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Czas" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła CZAS

Wg Edwarda T. Halla (1976): "Czas monochroniczny (czas M) i polichroniczny (czas P) są dwoma różnymi wariantami użytkowania czasu i przestrzeni jako ram organizujących działania ludzkie. Włączyłem tutaj przestrzeń, ponieważ oba te systemy (czas i przestrzeń) są funkcjonalnie ze sobą powiązane. Czas M akcentuje plany, segmentację i dokładność. Systemy czasu P charakteryzują się natomiast występowaniem kilku czynności naraz, kładzie się w nich  nacis raczej na zaangażowanie ludzi i zakończenie przedsięwzięć niż na posłuszeństwo wobec założonych planów. Czas P uważany jest za mniej namacalny od czasu M. Poza tym traktuje się go raczej jako punkt niż taśmę lub drogę, i ów punkt jest rzeczą świętą."

Źródło definicji (papierowe): Edward T. Hall, Poza kulturą, Warszawa: PWN, 1984, s.55.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga