DZIEŁO SZTUKI

Wg Herberta Reada (1931): "Istnieją rozmaite sposoby analizowania dzieła sztuki. Możemy rozważać fizyczne elementy konkretnego obrazu, wyizolować je, rozpatrywać oddzielnie i w ich wzajemnej zależności. Istnieje może pięć takich elementów: rytm linii, grupowanie form w masy, przestrzeń, światło i cień, i kolor - i w większości przypadków takie jest ich następstwo, nie z punktu widzenia jakiejś bezwzględnej ich ważności, lecz ich kolejności jako stadiów myślenia artysty."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Herbert Read, Sens sztuki, Warszawa: PWN, 1965, s. 28.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): SZTUKA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): SZTUKI PIĘKNE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): DZIEŁO LITERACKIE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 17 luty, 2018 - 13:02