STRUKTURA SPOŁECZNA

Wg Encyklopedii Socjologii (2002): "Struktura jest immanentnym atrybutem każdego społeczeństwa. Jest to układ stosunków, hierarchii i dystansów między ludźmi, kategoriami społecznymi, organizacjami, instytucjami i innymi elementami dającymi się w społeczeństwie wyodrębnić. Układ ten występuje zarówno na poziomie globalnym, jak i w mikroskali; w postaci hierarchicznej i w wymiarach, które ze swej natury nie poddają się opisowi w terminach nierówności."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Henryk Domański, Struktura społeczna, (w:) Encyklopedia socjologii, t.4, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002, s.132.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): SPOŁECZEŃSTWO, Podobne terminy (linki wewnętrzne): STRATYFIKACJA SPOŁECZNA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 10 Listopad, 2017 - 14:24