POZYCJA SPOŁECZNA

Wg Ralfa Dahrendorfa (1968): "W każdym przypadku pozycje społeczne są daneańskim darem od społeczeństwa dla jednostki. Nawet jeśli nie osiągnęła ich [ona - BF] dzięki własnemu wysiłkowi, nawet jeśli zostały jej od urodzenia przypisane, czegoś od niej wymagają. Każda pozycja niesie bowiem ze sobą rolę społeczną, będącą zbiorem oczekiwań stawianych pod adresem zachowania zajmującego pozycję i sankcjonowanych przez grupy odniesienia ze swojego obszaru. (...) Alokacja pozycji i internalizacja roli uzupełniają się wzajemnie, dlatego nie jest przypadkiem, że społeczeństwa przemysłowe obarczyły odpowiedzialnością za oba procesy jeden porządek instytucjonalny - system edukacyjny."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Ralf Dahrendorf, Grupy odniesienia i przypisywanie ról, (w:) Piotr Sztompka. Marek Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków: Wyd. Znak, 2005, s.544.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 22 luty, 2017 - 18:57