INTERNALIZACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła INTERNALIZACJA

Internalizacja - uwewnętrznienie, przyjęcie za własne akceptowanych w danej społeczności norm, wartości, poglądów, pierwotnie narzucanych jednostce z zewnątrz (przez rodziców, wychowawców, grupę społeczną, z którą jednostka się identyfikuje); w wyniku internalizacji normy heteronomiczne przekształcają się w normy autonomiczne – ich przestrzeganie nie wymaga kontroli z zewnątrz; jeden z głównych mechanizmów socjalizacji i społecznego rozwoju człowieka. 

 (drobne zmiany red. - BF)

Źródło definicji (papierowe): Barbara Petrozolin-Skowrońska (red.), Nowa encyklopedia powszechna PWN, Tom 3, Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 1998, s.70.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła INTERNALIZACJA

1) Wg Petera Bergera i Thomasa Luckmanna (1983): "Jest to bezpośrednie ujmowanie albo interpretacja obiektywnego zdarzenia jako zdarzenia wyrażającego znaczenie, czyli jako przejaw subiektywnych procesów innego, które w ten sposób stają się subiektywnie znaczące dla mnie samego. To wcale nie musi oznaczać, że rozumiem innego właściwie.(...) Jednakże w ogólnym sensie, w jakim mówimy tu o internalizacji, znajduje się ona zarówno u  podłoża znaczenia, jak i jego bardziej złożonych form. Mówiąc dokładniej, internalizacja w tym ogólnym sensie jest podstawą - po pierwsze, rozumienia innych ludzi oraz - po drugie, postrzegania świata jako rzeczywistości znaczącej i jako rzeczywistości społecznej."

2) Wg Piotra Sztompki (2012): "Proces psychiczny polegający na <uwewnętrznieniu> kultury, czyli przekształceniu jej wzorów w elementy osobowości – motywacje czy postawy."

Źródło definicji (papierowe): 1) Peter Berger, Thomas Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa: PIW, tłum. Józef Niżnik, 1983, ss. 202-214., Źródło definicji (papierowe): 2) Piotr Sztompka, Socjologia : analiza społeczeństwa, Kraków : Wydawnictwo Znak, 2012, s.473.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska