ROLA SPOŁECZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ROLA SPOŁECZNA

Teoria ról społecznych - teoria ta jest oparta na pomysłach wywodzących się z metaforyki teatralnej: życie społeczne toczy się jak przedstawienie odgrywane przez aktorów w teatrze. Istnieją różne teorie ról. Wszystkie utrzymują, że ludzie zajmują różne pozycje w zorganizowanym życiu społecznym, że poszczególne normy, przekonania i postawy wiążą się z tymi pozycjami w sposób zobowiązujący do określonych zachowań zarówno tych, którzy te pozycje zajmują, jak i ich otoczenie oraz że zachowania ludzi odzwierciedlają ich społeczne pozycje i odpowiadające im normy, przekonania i postawy. (…) Dla jednych (np. Bruce Biddle, 1986), rola odnosi się do działań aktorów i wymaga wyjaśnienia, dla drugich (np. Sheldon Stryker i  Anne Statham, 1986) – oznacza oczekiwania związane z pozycją i pomaga wyjaśniać zachowania społeczne. (…). Teoria ról nie jest właściwie teorią: jej idee tworzą ramy pojęciowe dla analiz społeczno-strukturalnych, interakcyjnych i behawioralnych, z których dopiero mogą się rozwinąć wyjaśniające teorie. (…)

Źródło definicji (papierowe): Antony S.R. Manstead, Miles Hewstone (red.) Psychologia społeczna: Encyklopedia Blackwella, tłum. Agata Bieniek i in., Warszawa: Jacek Santorski & Co, 2001, ss. 652-653.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit