O TEKSTACH OŻK-SB

UWAGA: prace autorskie członków Zespołów Badawczych  Obserwatorium Żywej Kultury - Sieci Badawczej udostępniamy na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CCBY 3.0 Pl)

no background    Cc-by new white.svg   13, 11 September 2012

Na tej podstronie, która będzie się stopniowo wypełniać, postanowiliśmy prezentować teksty członków Zespołów Merytorycznych (Węzłów Centralnego i Regionalnych), a także prace magisterskie i fragmenty rozpraw doktorskich, naszych Magistrantów i Doktorantów, które pomagają zrozumieć albo dokumentują ważne fragmenty rzeczywistości kulturalnej lub wnoszą nowe pomysły teoretyczne i metodologiczne do badań kultury współczesnej. Chcielibyśmy tu pokazywać dobre wzory roboty naukowej i pisarstwa naukowego, które NIE MUSI być nasycone żargonem i trudne w odbiorze. Wręcz przeciwnie, uważamy, że powinno być jasne i zrozumiałe. Archiwum jest zorganizowane tematycznie i zawiera:

-  teksty teoretyczne;

-  teksty  poświęcone metodologii badań kultury; w tym w szczególności opisy i instrukcje do metod i technik wytworzonych przez członków Sieci Badawczej;

-  raporty z badań ilościowych i jakościowych, zrealizowanych przez Sieć;

-  teksty diagnoz i ekspertyz, o ile odkrywają one jakieś ważne problemy społeczno-kulturowe związane z naszymi obszarami badań;

-  inne teksty, które wedle naszego mniemania, mogą inspirować i otwierać wyobraźnię .

Przypominamy, iż prace  innych Autorów  oraz  nasze, ale opublikowane gdzie indziej, są umieszczone w BIBLIOTECE OŻK-SB.: w źródłach elektronicznych oraz w źródłach papierowych.

sortuj rosnąco
Sławomir Molda, OPIS NARZĘDZIA DO KODOWANIA DANYCH W BADANIU "KALENDARZ KULTURY" (program EXCEL)
Sławomir Czarnecki, WIEDZA POTRZEBNA I NIEPRZYJEMNA (komentarz do raportu Barbary Fatygi i Bogny Kietlińskiej, My jesteśmy kulturalna kolejka, a nie żadne chamstwo)
Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak, PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW, 2014
Piotr Rynkiewicz, OPIS NARZĘDZIA DO KODOWANIA DANYCH W BADANIU "KALENDARZ KULTURY" (QDA Miner 4.1)
Paweł Tomanek, MANUAL DO KODOWANIA DANYCH w badaniu dokumentów strategicznych JST
OPIS BADAŃ "DIAGNOZA PARTYCYPACJI W KULTURZE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM"
Mariusz Piotrowski, Barbara Fatyga, INSTRUKCJA DLA POCZĄTKUJĄCYCH - JAK PRACOWAĆ Z DANYMI MOJEJ POLIS
Mariusz Piotrowski RAPORT PREZENTUJĄCY PROJEKT GIS KULTURA
Mariusz Piotrowski INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU ANTCONC DLA KORPUSÓW TEKSTOWYCH JĘZYKA POLSKIEGO
Marcin Kapłon, CRAWLER - NARZĘDZIE ZBIERANIA DANYCH DO EWALUACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH w badaniu OŻK- SB "KALENDARZ KULTURY"
Małgorzata Skowrońska, Maciej Białous, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Radosław Poniat, Karolina Frąckiewicz, SPACER PO UTARTYCH ŚCIEŻKACH. O SPOTKANIACH BIAŁOSTOCZAN Z KULTURĄ
Magdalena Wojarska, POZIOM ROZWOJU GOSPODARCZEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Magdalena Fiternicka-Gorzko, Marek Gorzko, Tomasz Czubara, CO Z TĄ KULTURĄ?
Magdalena Dudkiewicz, Turystyka i brak koordynacji. Dokumenty o znaczeniu strategicznym dla Warmii i Mazur.Analiza porównawcza zapisów dotyczących kultury.
Ireneusz Sadowski,ROZWÓJ SEKTORA KULTURY W BIAŁYMSTOKU NA TLE INNYCH MIAST WOJEWÓDZKICH W ŚWIETLE DANYCH URZĘDOWYCH
Henryk Mizerek, O PROBLEMATYCE EWALUACJI
BAZA DANYCH. DIAGNOZA PARTYCYPACJI W KULTURZE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
Barbara Fatyga, PRZYKŁADOWA TABELA z podziałem pracy w badaniu MAPA INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY w województwie Mazowieckim
Barbara Fatyga, PRZYKŁAD ANALIZY DANYCH GUSOWSKICH - przypadek danych o uczestnictwie w kulturze na Warmii i Mazurach
Barbara Fatyga, KONCEPCJA BADANIA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH
Barbara Fatyga, INSTRUKCJA DO BADANIA MAPY INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY
Barbara Fatyga, INSTRUKCJA DO BADANIA "KALENDARZ KULTURY" (z drzewem kategorii do kodowania)
Barbara Fatyga, Eliza Gryszko, Aleksandra Orkan-Łęcka, INDEKSY INFRASTRUKTURY INSTYTUCJONALNEJ ŻYWEJ KULTURY, 2013 r.
Barbara Fatyga, Bogna Kietlińska, Aleksandra Królak-Zalewska, Małgorzata Malarska, Ludwika Malarska, Mariusz Piotrowski, Kaja Rożdżyńska-Stańczak, WPŁYW DIAGNOZ I BADAŃ NA KSZTAŁTOWANIE POLITYK I DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NA POZIOMIE GMIN I WOJEWÓDZTW
Barbara Fatyga, Alicja Bakulińska, AUTOEWALUACJA I EWALUACJA PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY Z LAT 2009-2014, publikacja: 2015 rok
Barbara Fatyga, Alicja Bakulińska, KONCEPCJA AUTOEWALUACJI PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY
Barbara Fatyga, BIBLIOTEKA PRAC NA STOPIEŃ - KONCEPCJA BADANIA
Barbara Fatyga ANALIZA NAGŁÓWKÓW (FRAZOWA)
Piotr Adamiak, Zofia Dworakowska, Jan Herbst, Jadwiga Przewłocka, WSPÓŁPRACA W OBSZARZE KULTURY - SAMORZĄDY, PUBLICZNE INSTYTUCJE KULTURY, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, 2013
Kaja Rożdżyńska-Stańczak, Magdalena Szeniawska, Anna Stępień, "ETNOGRAFIA DO KIESZENI nr 2/2013" (BAZAR, JARMARK, TARG) - BADANIA MŁODYCH ETNOGRAFÓW
Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał Julian Mejsak, Katarzyna Winiecka, DIAGNOZA PARTYCYPACJI W KULTURZE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM, publikacja: 2012 rok
Barbara Fatyga, KONCEPCJA BADANIA INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY