Mariusz Piotrowski RAPORT PREZENTUJĄCY PROJEKT GIS KULTURA

Raport prezentuje możliwości analiz przestrzennych, w oparciu o dane pozyskane w projekcie GIS KULTURA. 

Plik(i):