ŚRODOWISKO SPOŁECZNE

Nazwa definicji: 
ŚRODOWISKO SPOŁECZNE
Treść wpisu: 

Wg Edmunda Leacha (1976): "Całe nasze środowisko społeczne podobne jest do mapy. Ilekroć istoty ludzkie budują mieszkanie lub zakładają osadę, tylekroć czynią to w geometrycznie uporządkowany sposób. (...) Potrzebujemy porządku w naszym otoczeniu. Ten kontrast między ludzką Kulturą  i Naturą jest niezwykle uderzający. Widoczna, dzika Natura jest plątaniną niezmiernej ilości zakrzywień; nie ma w niej prostych linii i znaleźć w niej można bardzo niewiele wszelkiego rodzaju regularnych kształtów geometrycznych. Tymczasem oswojony, będący wytworem człowieka świat Kultury pełen jest prostych linii, prostokątów, trójkątów, kół  itd. Wynika z tego, że opozycja między <stworzoną przez człowieka <<geometryczną>> topografią> i <przypadkową topografią naturalną> jest metonimicznym znakiem bardziej ogólnej opozycji między Kulturą i Naturą."

Rodzaj słownika: 
Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Edmund Leach, Kultura i komunikowanie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2010, s. 68.
Dodane przez: 
Węzeł centralny