OCHRONA ZABYTKÓW

Nazwa definicji: 
OCHRONA ZABYTKÓW
Treść wpisu: 

Ochrona zabytków - działalność mająca na celu trwałe zabezpieczanie i właściwe udostępnianie społeczeństwu dóbr kultury; w zakres ochrony zabytków wchodzą czynności naukowe (m.in. dokumentacja, inwentaryzacja), konserwatorskie, administracyjno-prawne i popularyzatorskie; idea ochrony zabytków, znana od starożytności i średniowiecza, rozwinęła się w renesansie (…) od Wielkiej Rewolucji Francuskiej rozpoczął się proces nacjonalizacji zbiorów i opieka państwa nad zabytkami (…).

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Encyklopedia Powszechna PWN, t. 3, Warszawa: PWN, 1975, s.336.
Dodane przez: 
Węzeł centralny