GIMNAZJUM

Nazwa definicji: 
GIMNAZJUM
Treść wpisu: 

Szkoła kształcąca młodzież w cyklu trzyletnim (w wieku 13-16). Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa. Warunkiem formalnym przyjęcia do gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej. W ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin zewnętrzny. Pozytywny wynik tego egzaminu daje możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

 Stan na 9.05.2014 r.

Rodzaj słownika: 
Słownik kultury GUS
Dodane przez: 
Węzeł centralny