GUST (SMAK)

Nazwa definicji: 
GUST (SMAK)
Treść wpisu: 

Wg Pierre'a Bourdieu (1979), 2005: "Gust - skłonność i zdolność przyswajania sobie (materialnego i/lub symbolicznego) określonej klasy obiektów lub sklasyfikowanych i klasyfikujących praktyk - jest formułą generatywną leżącą u podstaw stylu życia, zunifikowanego zbioru różnicujących preferencji. (...) Tak więc gust jest praktycznym operatorem przemiany rzeczy w znaki odrębne i dystynktywne (...) Prawdziwą zasadą różnic widocznych w dziedzinie konsumpcji, a także w  wielu innych obszarach jest opozycja pomiędzy smakiem z luksusu (lub smakiem wolności) a smakiem zrodzonym z konieczności. Pierwszy cechuje jednostki, które są wytworem materialnych warunków życia  określonych przez uniezależnienie  od ograniczeń materialnych, przez wolność bądź, jak się niekiedy mówi, łatwość, jaką zapewnia posiadanie kapitału. Drugi wyraża, samym swoim dopasowaniem, potrzeby, których jest wytworem."

Rodzaj słownika: 
Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Pierre Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa: Scholar, 2005, s.220, 221.
Dodane przez: 
Węzeł centralny