STRUKTURA SPOŁECZNA

Nazwa definicji: 
STRUKTURA SPOŁECZNA
Treść wpisu: 

Wg Encyklopedii Socjologii (2002): "Struktura jest immanentnym atrybutem każdego społeczeństwa. Jest to układ stosunków, hierarchii i dystansów między ludźmi, kategoriami społecznymi, organizacjami, instytucjami i innymi elementami dającymi się w społeczeństwie wyodrębnić. Układ ten występuje zarówno na poziomie globalnym, jak i w mikroskali; w postaci hierarchicznej i w wymiarach, które ze swej natury nie poddają się opisowi w terminach nierówności."

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Henryk Domański, Struktura społeczna, (w:) Encyklopedia socjologii, t.4, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002, s.132.
Dodane przez: 
Węzeł centralny