Archiwum

sortuj malejąco
Barbara Fatyga, KONCEPCJA BADANIA INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY
Kaja Rożdżyńska-Stańczak, Magdalena Szeniawska, Anna Stępień, "ETNOGRAFIA DO KIESZENI nr 2/2013" (BAZAR, JARMARK, TARG) - BADANIA MŁODYCH ETNOGRAFÓW
Piotr Adamiak, Zofia Dworakowska, Jan Herbst, Jadwiga Przewłocka, WSPÓŁPRACA W OBSZARZE KULTURY - SAMORZĄDY, PUBLICZNE INSTYTUCJE KULTURY, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, 2013
Barbara Fatyga ANALIZA NAGŁÓWKÓW (FRAZOWA)
Barbara Fatyga, BIBLIOTEKA PRAC NA STOPIEŃ - KONCEPCJA BADANIA
Barbara Fatyga, Alicja Bakulińska, KONCEPCJA AUTOEWALUACJI PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY
Barbara Fatyga, Alicja Bakulińska, AUTOEWALUACJA I EWALUACJA PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY Z LAT 2009-2014, publikacja: 2015 rok
Barbara Fatyga, Bogna Kietlińska, Aleksandra Królak-Zalewska, Małgorzata Malarska, Ludwika Malarska, Mariusz Piotrowski, Kaja Rożdżyńska-Stańczak, WPŁYW DIAGNOZ I BADAŃ NA KSZTAŁTOWANIE POLITYK I DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NA POZIOMIE GMIN I WOJEWÓDZTW
Barbara Fatyga, Eliza Gryszko, Aleksandra Orkan-Łęcka, INDEKSY INFRASTRUKTURY INSTYTUCJONALNEJ ŻYWEJ KULTURY, 2013 r.
Barbara Fatyga, INSTRUKCJA DO BADANIA "KALENDARZ KULTURY" (z drzewem kategorii do kodowania)
Barbara Fatyga, INSTRUKCJA DO BADANIA MAPY INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY
Barbara Fatyga, KONCEPCJA BADANIA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH
Barbara Fatyga, PRZYKŁAD ANALIZY DANYCH GUSOWSKICH - przypadek danych o uczestnictwie w kulturze na Warmii i Mazurach
Barbara Fatyga, PRZYKŁADOWA TABELA z podziałem pracy w badaniu MAPA INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY w województwie Mazowieckim
Magdalena Dudkiewicz, Turystyka i brak koordynacji. Dokumenty o znaczeniu strategicznym dla Warmii i Mazur.Analiza porównawcza zapisów dotyczących kultury.
Magdalena Fiternicka-Gorzko, Marek Gorzko, Tomasz Czubara, CO Z TĄ KULTURĄ?
Mariusz Piotrowski INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU ANTCONC DLA KORPUSÓW TEKSTOWYCH JĘZYKA POLSKIEGO
Mariusz Piotrowski RAPORT PREZENTUJĄCY PROJEKT GIS KULTURA
Mariusz Piotrowski, Barbara Fatyga, INSTRUKCJA DLA POCZĄTKUJĄCYCH - JAK PRACOWAĆ Z DANYMI MOJEJ POLIS
Paweł Tomanek, MANUAL DO KODOWANIA DANYCH w badaniu dokumentów strategicznych JST
Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak, PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW, 2014
Sławomir Czarnecki, WIEDZA POTRZEBNA I NIEPRZYJEMNA (komentarz do raportu Barbary Fatygi i Bogny Kietlińskiej, My jesteśmy kulturalna kolejka, a nie żadne chamstwo)