OCHRONA ZABYTKÓW

Ochrona zabytków - działalność mająca na celu trwałe zabezpieczanie i właściwe udostępnianie społeczeństwu dóbr kultury; w zakres ochrony zabytków wchodzą czynności naukowe (m.in. dokumentacja, inwentaryzacja), konserwatorskie, administracyjno-prawne i popularyzatorskie; idea ochrony zabytków, znana od starożytności i średniowiecza, rozwinęła się w renesansie (…) od Wielkiej Rewolucji Francuskiej rozpoczął się proces nacjonalizacji zbiorów i opieka państwa nad zabytkami (…).

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Powszechna PWN, t. 3, Warszawa: PWN, 1975, s.336.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): ARCHEOLOGICZNY ZABYTEK, Podobne terminy (linki wewnętrzne): DZIEDZICTWO KULTURY, Podobne terminy (linki wewnętrzne): WYCHOWANIE ESTETYCZNE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 3 luty, 2014 - 16:48