DYDAKTYKA

Dydaktyka [gr.], dział pedagogiki, nauka, której przedmiotem jest kształcenie (uczenie się i nauczanie); dydaktyka ma charakter prakseologiczny, normatywny, jest teorią nauczania organizowanego w sposób racjonalny, prawidłowy i poprawny; problemy rozpatrywane przez dydaktykę dotyczą celów, treści i metod nauczania (…); wyodrębnia się dydaktykę ogólną, rozpatrującą problemy podstawowe i wspólne dla nauczania, oraz dydaktyki szczegółowe dwojakiego rodzaju: 1) teorie nauczania w szkołach określonego typu i stopnia (np. dydaktyka szkoły wyższej), 2) dydaktyki poszczególnych przedmiotów szkolnych, czyli tzw. metodyki (…). 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Powszechna PWN, tom 1, Warszawa: PWN, 1973, s.642.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): EDUKACJA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): SZKOŁA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): UNIWERSYTET
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 22 Grudzień, 2013 - 21:42