WYCHOWANIE ŚWIECKIE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła WYCHOWANIE ŚWIECKIE

Wychowanie świeckie, wychowanie laickie, oparte na założeniach nauki i etyki świeckiej, nie powiązane ani ideowo, ani instytucjonalnie z żadnym wyznaniem religijnym. Idee wychowania świeckiego mają długi rodowód historyczny; już w okresie Odrodzenia głosili je m.in. (...) Erazm z Rotterdamu i Andrzej Frycz Modrzewski; w Polsce (...) w 1961 dokonano oddzielenia szkoły od religii i wprowadzono w życie program wychowania świeckiego. Zasadą tego programu jest traktowanie wierzeń religijnych jako prywatnej sprawy obywateli oraz stosowanie pełnej tolerancji zarówno wobec wierzących, jak i niewierzących. 

Źródło definicji (papierowe): Wincenty Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”, 1998, s.449.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit